Բռնել թաց ձեռքով

11615

Ուղղափառ ջատագովուհին ուսուցչի աշխատասենյակում թրթռիչ գցելուց հետո թրթռում և ծիծաղում է